Επικοινωνία.    Πληροφορίες.

          Αρχική.  forum.  Chat.  Καταστήματα.  Αγγελίες.  Ιστοσελίδες.  Περιοδικά.

   Outfitters Amphibious.
   Helly Hansen.
   Technisub.
   Sporasub.
   Scubapro.
   Beuchat.
   Suunto.
   Mares.
   Picasso.
   Cressi-sub.
   Sea&Sea.
   Intova.


   Βιβλία scuba diving.
  
Aquapress.co.uk
   Aquaquest.com
   Bestpub.com
   Divenow.nl
   Hammerheadpress.com
   Oceans.com.au
   Scubadivingbooks.co.uk
   Scubatravel.co.uk
   Seahorses.com

        Πληροφορίες.
   
Τηλ. κατάλογος ΟΤΕ.
   Χρυσός οδηγός.
   Χάρτης Αθήνας.
   Ταχυδρ. κώδικες.
   Κ.Ε.Π. Αθήνας.
   Αστικές συγκ.Αθήνας.
   Ατμοσφ. ρύπανση.
   Αεροπ.εισιτήρια.
   Δρομολ. πλοίων.
   Τουρ.οδηγός Ελλάδας.
   Γιατροί του κόσμου.
   Το χαμόγελο του παιδιού.
   Πρώτες βοήθειες.
   Υγεία.

  Υπουργείο Εμπ.Ναυτιλίας.
 
Υδρογ.Υπ. Πολ. Ναυτικού.
 
Ελλ. Κέντρο Θαλ.Ερευνών.


                                                ΟΡΟΛΟΓΙΑ      ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ                

 • Ώρα Βυθού (Ω.Β). Ως ώρα βυθού ορίζεται ο συνολικός χρόνος παραμονής μας στο βυθό, από τη στιγμή που θα εγκαταλείψουμε την επιφάνεια, ως τη στιγμή εγκατάλειψης του βυθού για ανάδυση.
 • Όριο Μη Αποσυμπίεσης (Ώρα Μηδέν). Είναι το χρονικό όριο που επιτρέπει να παραμείνει ο αυτοδύτης σε δεδομένο
  βάθος, χωρίς να χρειαστεί στάσεις αποσυμπίεσης.
 • Τροποποιημένο Όριο μη Αποσυμπίεσης. Το όριο μη αποσυμπίεσης για μια επαναληπτική ή διαδοχική κατάδυση.
 • Προφίλ κατάδυσης. Το σχεδίασμα που επιτρέπει να καταχωρήσουμε τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία της κατάδυσης.
 • Επαναληπτική κατάδυση. Ανάλογα με τους πίνακες που χρησιμοποιούνται, επαναληπτική θεωρείται η κατάδυση που
  γίνεται μέσα σε 6 ώρες ή 12 ώρες (USN Tables).
 • Ομάδα πίεσης ή Kωδικός πίεσης. Ένα γράμμα που χρησιμοποιείται προκειμένου να προσδιορίσουμε το υπερβάλλον άζωτο στον οργανισμό μας.
 • Πλεονάζον Άζωτο. Είναι η υπερβάλλουσα του κανονικού ποσότητα αζώτου η οποία παραμένει στο σώμα μας μετά από
  μία κατάδυση.
 • Στάση ασφαλείας. Είναι μία στάση που γίνεται κατά την ανάδυση ως επιπρόσθετη ασφάλεια και είναι καλό να γίνεται
  μετά από κάθε κατάδυση, ιδιαίτερα αν γίνεται σε βάθος μεγαλύτερο των 30 μέτρων. Ο χρόνος στάσης ασφαλείας ποικίλλει ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο πίνακα.
 • Μεσοδιάστημα επιφανείας. Είναι ο χρόνος που περνά ο αυτοδύτης στην επιφάνεια, ανάμεσα σε δύο καταδύσεις.
 • Χρόνος πλεονάζοντος αζώτου. Η υπερβάλλουσα ποσότητα αζώτου εκπεφρασμένη σε χρόνο.
 • Συνολικός χρόνος βυθού. Είναι το άθροισμα της ώρας βυθού και του χρόνου υπερβάλλοντος αζώτου μετά από μία επαναληπτικη κατάδυση.
 • Ταχύτητα ανάδυσης. Είναι η ταχύτητα με την οποία γίνεται η ανάδυσή μας μετά την κατάδυση και δεν πρέπει να
  υπερβαίνει τα 10 μέτρα/λεπτό.
 • Κατάδυση αποσυμπίεσης. Ονομάζεται εκείνη η καταδυτική δραστηριότητα κατά την οποία απαιτούνται στάσεις αποσυμπίεσης, προς αποφυγήν εκδήλωσης Νόσου. Είναι μια διαδικασία περίπλοκη και χρονοβόρα για την οποία απαιτούνται ιδιαίτεροι πίνακες κατασκευασμένοι για αυτό το σκοπό.