Επικοινωνία.    Πληροφορίες.

          Αρχική.  forum.  Chat.  Καταστήματα.  Αγγελίες.  Ιστοσελίδες.  Περιοδικά.

   Outfitters Amphibious.
   Helly Hansen.
   Technisub.
   Sporasub.
   Scubapro.
   Beuchat.
   Suunto.
   Mares.
   Picasso.
   Cressi-sub.
   Sea&Sea.
   Intova.


   Βιβλία scuba diving.
  
Aquapress.co.uk
   Aquaquest.com
   Bestpub.com
   Divenow.nl
   Hammerheadpress.com
   Oceans.com.au
   Scubadivingbooks.co.uk
   Scubatravel.co.uk
   Seahorses.com

        Πληροφορίες.
   
Τηλ. κατάλογος ΟΤΕ.
   Χρυσός οδηγός.
   Χάρτης Αθήνας.
   Ταχυδρ. κώδικες.
   Κ.Ε.Π. Αθήνας.
   Αστικές συγκ.Αθήνας.
   Ατμοσφ. ρύπανση.
   Αεροπ.εισιτήρια.
   Δρομολ. πλοίων.
   Τουρ.οδηγός Ελλάδας.
   Γιατροί του κόσμου.
   Το χαμόγελο του παιδιού.
   Πρώτες βοήθειες.
   Υγεία.

  Υπουργείο Εμπ.Ναυτιλίας.
 
Υδρογ.Υπ. Πολ. Ναυτικού.
 
Ελλ. Κέντρο Θαλ.Ερευνών.


                                                                                     ΕΙΔΙΚΟΙ      ΚΑΝΟΝΕΣ

 1. Διατηρούμε πάντα ένα ποσοστό ασφαλείας 20% στους υπολογισμούς μας...
 2. Αν ο χρόνος της κατάδυσής μας συμπίπτει ακριβώς με το όριο μη αποσυμπίεσης (ώρα μηδέν), τότε γίνεται προληπτική αποσυμπίεση σύμφωνα με το επόμενο βάθος και την επόμενη ώρα του Πίνακα Ι.
 3. Αν ξεπερνάμε το βάθος των 30 μ. συνίσταται προληπτική αποσυμπίεση 2-3 λ. στα 3 μ., ανεξάρτητα αν έχει γίνει
  υπέρβαση ή μη του ορίου μη αποσυμπίεσης (ώρα μηδέν).
 4. Διαδοχικές καταδύσεις που γίνονται με μεσοδιάστημα επιφανείας μικρότερο των 10 λ., θεωρούνται ως μία συνεχόμενη κατάδυση.
 5. Η μέτρηση του χρόνου στάσης προληπτικής αποσυμπίεσης αρχίζει από τη στιγμή που ο δύτης φθάνει σε αυτήν. Ο χρόνος ανάδυσης δεν περιλαμβάνεται στο χρονο της στασης.
 6. Οι πίνακες της προληπτικής αποσυμπίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταδύσεις σε υψόμετρο μέχρι 700 μ.
  Όλα τα βάθη των στάσεων αυξάνονται κατά 30 εκατοστά για να αντισταθμίζεται η μικρότερη πυκνότητα του γλυκού νερού.
  Έτσι, η στάση των 6 μ. βρίσκεται στα 6,60 των 3 μ. στα 3,30 κ.ο.κ. Όμως, και αυτό τονίζεται ιδιαίτερα, οι καταδύσεις σε υψόμετρο είναι υπόθεση οργανωμένων καταδύσεων και πάντα με την παρουσία εξειδικευμένου γιατρού και
  εποπτικού προσωπικού.
 7. Προκειμένου για κατάδυση που υπολογίστηκε με βάση τους συγκεκριμένους πίνακες, απαιτούνται τουλάχιστον 12 ώρες, προκειμένου να πετάξει ο αυτοδύτης ή να ανέβει σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 700 μ. και 24 ώρες, αν έγιναν διαδοχικές καταδύσεις στην ίδια ημέρα.