Επικοινωνία.    Πληροφορίες.

          Αρχική.  forum.  Chat.  Καταστήματα.  Αγγελίες.  Ιστοσελίδες.  Περιοδικά.

   Outfitters Amphibious.
   Helly Hansen.
   Technisub.
   Sporasub.
   Scubapro.
   Beuchat.
   Suunto.
   Mares.
   Picasso.
   Cressi-sub.
   Sea&Sea.
   Intova.


   Βιβλία scuba diving.
  
Aquapress.co.uk
   Aquaquest.com
   Bestpub.com
   Divenow.nl
   Hammerheadpress.com
   Oceans.com.au
   Scubadivingbooks.co.uk
   Scubatravel.co.uk
   Seahorses.com 

        Πληροφορίες.
   
Τηλ. κατάλογος ΟΤΕ.
   Χρυσός οδηγός.
   Χάρτης Αθήνας.
   Ταχυδρ. κώδικες.
   Κ.Ε.Π. Αθήνας.
   Αστικές συγκ.Αθήνας.
   Ατμοσφ. ρύπανση.
   Αεροπ.εισιτήρια.
   Δρομολ. πλοίων.
   Τουρ.οδηγός Ελλάδας.
   Γιατροί του κόσμου.
   Το χαμόγελο του παιδιού.
   Πρώτες βοήθειες.
   Υγεία.

  Υπουργείο Εμπ.Ναυτιλίας.
 
Υδρογ.Υπ. Πολ. Ναυτικού.
 
Ελλ. Κέντρο Θαλ.Ερευνών.

 
 

   
              
   HENRY

                Όταν ένα αέριο έρχεται σε επαφή με ένα υγρό, μία ποσότητα του αερίου θα διαλυθεί μέσα σε αυτό.
             Η ποσότητα που θα διαλυθεί είναι ανάλογη με την πίεση του αερίου. Η ακριβής διατύπωση του νόμου
             του
HENRY είναι: σε σταθερή θερμοκρασία το μέρος του αερίου που θα διαλυθεί σε ένα υγρό
             είναι σχεδόν ανάλογο προς τη μερική πίεση του αερίου.
             Δηλαδή όσο αυξάνει η πίεση του αερίου τόσο περισσότερα μόρια του διαλύονται στο υγρό, και όσο
             ελαττώνεται η πίεση αυτού τόσο περισσότερα μόρια απελευθερώνονται, Στην περίπτωση της κατάδυσης
             ο εισπνεόμενος αέρας έρχεται σε επαφή με το αίμα μέσω των κυψελίδων των πνευμόνων, οπότε έχουμε
             διάλυση ενός μέρους του αναπνευστικού μίγματος μέσα στο
αίμα και ποσότητα που θα διαλυθεί σε αυτό,
             εξαρτάται από το βάθος καθώς και απο το χρόνο παραμονής μας.

             Το πρόβλημα δημιουργείται κατά τη διάρκεια της ανάδυσης όταν το διαλυμένο αέριο μέσα στο αίμα λόγω
             της διαφοράς πίεσης που δημιουργείται με το εξωτερικό περιβάλλον προσπαθεί να απελευθερωθεί έχοντας
             την μορφή φυσαλίδων. Οι φυσαλίδες οι οποίες δημιουργούνται μπορεί να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα
             στο κυκλοφορικό σύστημα προκαλώντας επιπλοκές σε ζωτικά όργανα.
         μορφή φυσαλίδων. Οι φυσαλίδες οι οποίες
         δημιουργούνται μπορεί να προκαλέσουν
         διάφορα προβλήματα στο κυκλοφορικό
         σύστημα προκαλώντας επιπλοκές σε
         ζωτικά όργανα.