Επικοινωνία.    Πληροφορίες.

          Αρχική.  forum.  Chat.  Καταστήματα.  Αγγελίες.  Ιστοσελίδες.  Περιοδικά.

   Outfitters Amphibious.
   Helly Hansen.
   Technisub.
   Sporasub.
   Scubapro.
   Beuchat.
   Suunto.
   Mares.
   Picasso.
   Cressi-sub.
   Sea&Sea.
   Intova.


   Βιβλία scuba diving.
  
Aquapress.co.uk
   Aquaquest.com
   Bestpub.com
   Divenow.nl
   Hammerheadpress.com
   Oceans.com.au
   Scubadivingbooks.co.uk
   Scubatravel.co.uk
   Seahorses.com 

        Πληροφορίες.
   
Τηλ. κατάλογος ΟΤΕ.
   Χρυσός οδηγός.
   Χάρτης Αθήνας.
   Ταχυδρ. κώδικες.
   Κ.Ε.Π. Αθήνας.
   Αστικές συγκ.Αθήνας.
   Ατμοσφ. ρύπανση.
   Αεροπ.εισιτήρια.
   Δρομολ. πλοίων.
   Τουρ.οδηγός Ελλάδας.
   Γιατροί του κόσμου.
   Το χαμόγελο του παιδιού.
   Πρώτες βοήθειες.
   Υγεία.

  Υπουργείο Εμπ.Ναυτιλίας.
 
Υδρογ.Υπ. Πολ. Ναυτικού.
 
Ελλ. Κέντρο Θαλ.Ερευνών.

 
 

   
              
      Νόμος του CHARLES

                    Η μεταβολή του όγκου ή της πίεσης ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μεταβολή της θερμοκρασίας του.
                Δηλαδή αν εγκλωβίσουμε αέρα σε χώρο με μεταβλητά τοιχώματα και η πίεση του είναι σταθερή, όσο
                αυξάνει η θερμοκρασία θα αυξάνει και ο όγκος του αερίου. Αν το αέριο βρίσκεται σε χώρο με σταθερά
                τοιχώματα π.χ. ο αέρας σε φιάλη κατάδυσης όσο αυξάνεται η θερμοκρασία θα αυξάνεται και η πίεση του.


               
DALTON

                    Όπως έχουμε αναφέρει ο αέρας είναι ένα μίγμα  αερίων, το καθένα από αυτά ασκεί πίεση ίση με την
                 εκατοστιαία αναλογία του. Έτσι η διατύπωση  του νόμου του
DALTON είναι.
                
H συνολική πίεση ενός μίγματος αερίων είναι ίση με το άθροισμα των μερικών πιέσεων των αερίων
                 που το αποτελούν.