Επικοινωνία.    Πληροφορίες.

          Αρχική.  forum.  Chat.  Καταστήματα.  Αγγελίες.  Ιστοσελίδες.  Περιοδικά.

   Outfitters Amphibious.
   Helly Hansen.
   Technisub.
   Sporasub.
   Scubapro.
   Beuchat.
   Suunto.
   Mares.
   Picasso.
   Cressi-sub.
   Sea&Sea.
   Intova.


   Βιβλία scuba diving.
  
Aquapress.co.uk
   Aquaquest.com
   Bestpub.com
   Divenow.nl
   Hammerheadpress.com
   Oceans.com.au
   Scubadivingbooks.co.uk
   Scubatravel.co.uk
   Seahorses.com

        Πληροφορίες.
   
Τηλ. κατάλογος ΟΤΕ.
   Χρυσός οδηγός.
   Χάρτης Αθήνας.
   Ταχυδρ. κώδικες.
   Κ.Ε.Π. Αθήνας.
   Αστικές συγκ.Αθήνας.
   Ατμοσφ. ρύπανση.
   Αεροπ.εισιτήρια.
   Δρομολ. πλοίων.
   Τουρ.οδηγός Ελλάδας.
   Γιατροί του κόσμου.
   Το χαμόγελο του παιδιού.
   Πρώτες βοήθειες.
   Υγεία.

  Υπουργείο Εμπ.Ναυτιλίας.
 
Υδρογ.Υπ. Πολ. Ναυτικού.
 
Ελλ. Κέντρο Θαλ.Ερευνών.


    ΝΑΡΚΩΣΗ ΑΖΩΤΟΥ Ν2

   Νάρκωση του Ν2 ονομάζεται η προοδευτική εμφάνιση συμπτωμάτων μέθης ή νάρκωσης κατά την έκθεση σε υπερβαρικό
   περιβάλλον. Το Ν2 σε κανονικές συνθήκες δεν έχει καμία επίδραση στον ορνανισμό του ανθρώπου όταν όμως αυξηθεί η
   απόλυτη πίεση του αέρα κατά την κατάδυση, αυξάνεται και η μερική πίεση του Ν2 (νόμος του
Dalton), η αυξημένη μερική
   πίεση του Ν2 (συνήθως σε βάθος 40μετρων και άνω) επιφέρει στον άνθρωπο ναρκωτικές διαταραχές που είναι παρόμοιες
   με την επίδραση του οινοπνεύματος. Αίσθημα ελαφρότητας στο κεφάλι, ευφορία, ανησυχία, αδυναμία πνευματικής
   συγκέντρωσης, αίσθημα υπέρμετρης ασφάλειας, λάθη σε απλές πρακτικές και πνευματικές ασκήσεις, βραδύτητα, αμνησία,
   κρίσεις γέλιου, απώλεια συνείδησης, είναι συμπτώματα που έχουν παρατηρηθεί σε δύτες που το Ν2 επέδρασε πάνω τους
   ναρκωτικά.Η νάρκωση όμως δεν επιφέρει μόνιμες διαταραχές στον οργανισμό, με την μείωση της πίεσης του αναπνεόμενου
   αέρα κατά την επιστροφή στην επιφάνεια τα συμπτώματα υποχωρούν και εξαφανίζονται, αφήνοντας συχνά αμνησία του
   γεγονότος, θεωρητικό όριο ασφαλείας είναι τα 40 μέτρα η επίδραση όμως είναι δυνατό να έρθει σε μικρότερο ή και σε
   μεγαλύτερο βάθος, αυτό εξαρτάται από τις ψυχοσωματικές συνθήκες και την εμπειρία του δύτη αλλά και από άλλους
   παράγοντες.
   Αντιμετώπιση και προδιαθετικοί παράγοντες.
   Η αντιμετώπιση της νάρκωσης συνίσταται σε μείωση του βάθους κατάδυσης. Στις ερασιτεχνικές καταδύσεις αυτή πρέπει να
   είναι τουλάχιστον ίση με το μισό της απόλυτης πίεσης. Η κούραση, η κακή φυσική κατάσταση, η κατανάλωση αλκοόλ πρίν
   την κατάδυση, τα κρύα νερά και η κατάδυση κάτω από 35μετρα, αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες για τη νάρκωση
   του Ν2.