Επικοινωνία.    Πληροφορίες.

          Αρχική.  forum.  Chat.  Καταστήματα.  Αγγελίες.  Ιστοσελίδες.  Περιοδικά.

   Outfitters Amphibious.
   Helly Hansen.
   Technisub.
   Sporasub.
   Scubapro.
   Beuchat.
   Suunto.
   Mares.
   Picasso.
   Cressi-sub.
   Sea&Sea.
   Intova.


   Βιβλία scuba diving.
  
Aquapress.co.uk
   Aquaquest.com
   Bestpub.com
   Divenow.nl
   Hammerheadpress.com
   Oceans.com.au
   Scubadivingbooks.co.uk
   Scubatravel.co.uk
   Seahorses.com

        Πληροφορίες.
   
Τηλ. κατάλογος ΟΤΕ.
   Χρυσός οδηγός.
   Χάρτης Αθήνας.
   Ταχυδρ. κώδικες.
   Κ.Ε.Π. Αθήνας.
   Αστικές συγκ.Αθήνας.
   Ατμοσφ. ρύπανση.
   Αεροπ.εισιτήρια.
   Δρομολ. πλοίων.
   Τουρ.οδηγός Ελλάδας.
   Γιατροί του κόσμου.
   Το χαμόγελο του παιδιού.
   Πρώτες βοήθειες.
   Υγεία.

  Υπουργείο Εμπ.Ναυτιλίας.
 
Υδρογ.Υπ. Πολ. Ναυτικού.
 
Ελλ. Κέντρο Θαλ.Ερευνών.


    ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ

   Ο αέρας που αναπνέουμε αποτελείται από ένα μίγμα αερίων και αυτά είναι 78% άζωτο [Ν2], 21% οξυγόνο [Ο2] και 1%
   διάφορα άλλα αέρια (πχ αργο,διοξείδιο του άνθρακα, νέο, ήλιο, κτλ).
   Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι ο αέρας περιέχει 79% άζωτο [Ν2], 21% Οξυγόνο[Ο2].
   Άζωτο [Ν2]
   Είναι αέριο άχρωμο ,άοσμο και άγευστο. Χαρακτηρίζεται ως αδρανές αέριο γιατί δεν χρησιμεύει σε καμιά βιολογική λειτουργία
   του οργανισμού ενώ χρησιμοποιείται σαν μέσο αραίωσης του οξυγόνου[Ο2]
   Οξυγονο[Ο2]
   Είναι αέριο άχρωμο άοσμο και άγευστο. Είναι το αέριο το οποίο μας κρατάει στη ζωή γιατί είναι απαραίτητο για τις
   καύσεις(οξειδώσεις) που πραγματοποιούνται στον οργανισμό μας .
   Διοξείδιο του άνθρακα
   Είναι αέριο άχρωμο,άοσμο και άγευστο στην αναλογία που υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα, όταν το ποσοστό του όμως
   αυξηθεί αποκτά οσμή και η γεύση του γίνεται ξυνή.