Επικοινωνία.    Πληροφορίες.

          Αρχική.  forum.  Chat.  Καταστήματα.  Αγγελίες.  Ιστοσελίδες.  Περιοδικά.

   Outfitters Amphibious.
   Helly Hansen.
   Technisub.
   Sporasub.
   Scubapro.
   Beuchat.
   Suunto.
   Mares.
   Picasso.
   Cressi-sub.
   Sea&Sea.
   Intova.


   Βιβλία scuba diving.
  
Aquapress.co.uk
   Aquaquest.com
   Bestpub.com
   Divenow.nl
   Hammerheadpress.com
   Oceans.com.au
   Scubadivingbooks.co.uk
   Scubatravel.co.uk
   Seahorses.com

        Πληροφορίες.
   
Τηλ. κατάλογος ΟΤΕ.
   Χρυσός οδηγός.
   Χάρτης Αθήνας.
   Ταχυδρ. κώδικες.
   Κ.Ε.Π. Αθήνας.
   Αστικές συγκ.Αθήνας.
   Ατμοσφ. ρύπανση.
   Αεροπ.εισιτήρια.
   Δρομολ. πλοίων.
   Τουρ.οδηγός Ελλάδας.
   Γιατροί του κόσμου.
   Το χαμόγελο του παιδιού.
   Πρώτες βοήθειες.
   Υγεία.

  Υπουργείο Εμπ.Ναυτιλίας.
 
Υδρογ.Υπ. Πολ. Ναυτικού.
 
Ελλ. Κέντρο Θαλ.Ερευνών.


    ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

   Oταν ένα σώμα Βυθίζεται στο νερό εκτοπίζει μία ποσότητα από αυτό για να πάρει τη θέση του, άμεσο αποτέλεσμα είναι να
   ελαττωθεί το βάρος του σώματος και μάλιστα τόσο όσο το βάρος του νερού που έχει εκτοπίσει. Το νερό δηλαδή ασκεί πάνω
   στο σώμα μία πίεση η οποία ονομάζεται άνωση και είναι ίση προς το βάρος του εκτοπιζόμενου νερού.
   Αυτή με απλά λόγια είναι η αρχή του Αρχιμήδη. Ένα σώμα Βυθισμένο μέσα στο νερό μπορεί να έχει την εξής συμπεριφορά:
   1. Αν το βάρος του σώματος είναι μικρότερο από το βάρος του εκτοπιζόμενου νερού τότε το σώμα επιπλέει και λέμε ότι έχει
       θετική πλευστότητα.
   2. Αν το Βάρος του σώματος είναι μεγαλύτερο από το Βάρος του εκτοπιζόμενου νερού τότε το σώμα Βυθίζεται και Λέμε
       ότι έχει αρνητική πλευστότητα
   3. Αν το Βάρος του σώματος είναι ίσο με το Βάρος του εκτοπισμένου νερού τότε το σώμα αιωρείται και μένει σταθερό, οπότε
       σε αυτή την περίπτωση έχει ουδέτερη πλευστότητα.
  Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν θετική πλευστότητα για αυτό και επιπλέουν, υπάρχουν όμως σε πολύ μικρό ποσοστό βέβαια,
  άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρνητική και αυτό γιατί ο μέσος όρος της πυκνότητας του σώματος τους είναι μεγαλύτερος από την
  πυκνότητα του νερού και επομένως το Βάρος τους είναι μεγαλύτερο από το Βάρος του νερού που εκτοπίζουν. Οι παράγοντες
  που συμβάλουν στο να έχει κάποιος θετική ή αρνητική πλευστότητα έχουν σχέση με το σωματότυπο του ατόμου.
  Το ποσοστό Λίπους, ο όγκος των πνευμόνων, καθώς και το Βάρος του σκελετού καθορίζουν το ποσοστό άνωσης του ατόμου
  μέσα στο νερό. Για να μπορούμε να ρυθμίσουμε την πλευστότητα μας κατά την κατάδυση χρησιμοποιούμε την ζώνη με τα
  Βάρη και το ρυθμιστή πλευστότητας.