Επικοινωνία.    Πληροφορίες.

          Αρχική.  forum.  Chat.  Καταστήματα.  Αγγελίες.  Ιστοσελίδες.  Περιοδικά.

   Outfitters Amphibious.
   Helly Hansen.
   Technisub.
   Sporasub.
   Scubapro.
   Beuchat.
   Suunto.
   Mares.
   Picasso.
   Cressi-sub.
   Sea&Sea.
   Intova.


   Βιβλία scuba diving.
  
Aquapress.co.uk
   Aquaquest.com
   Bestpub.com
   Divenow.nl
   Hammerheadpress.com
   Oceans.com.au
   Scubadivingbooks.co.uk
   Scubatravel.co.uk
   Seahorses.com

        Πληροφορίες.
   
Τηλ. κατάλογος ΟΤΕ.
   Χρυσός οδηγός.
   Χάρτης Αθήνας.
   Ταχυδρ. κώδικες.
   Κ.Ε.Π. Αθήνας.
   Αστικές συγκ.Αθήνας.
   Ατμοσφ. ρύπανση.
   Αεροπ.εισιτήρια.
   Δρομολ. πλοίων.
   Τουρ.οδηγός Ελλάδας.
   Γιατροί του κόσμου.
   Το χαμόγελο του παιδιού.
   Πρώτες βοήθειες.
   Υγεία.

  Υπουργείο Εμπ.Ναυτιλίας.
 
Υδρογ.Υπ. Πολ. Ναυτικού.
 
Ελλ. Κέντρο Θαλ.Ερευνών.


     ΒΑΡΟΤΡΑΥΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ,ΠΝΕΥΜΟΝΑ

    Βαρότραυμα προσώπου (από τη διαφορά της πίεσης που δημιουργείται στον εσωτερικό χώρο της μάσκας) Πόνος στο δόντι
    (εγκλωβισμός αέρα σε σφράγισμα) Βαρόταυμα δέρματος (από χρήση στεγανής στολής) Βαρότραυμα πνεύμονα Πνευμονικό
    βαρότραυμα καθόδου χαρακτηρίζεται μία τραυματική κατάσταση του πνευμονικού ιστού που παρατηρείται κυρίως στους
    ελεύθερους δύτες που έχουν την ικανότητα, η ύπαρξη αρκετού αέρα μέσα στις κυψελίδες και τους βρόγχους προστατεύει
    από την σύνθλιψη του πνεύμονα. Στην αυτόνομη κατάδυση εφόσον ο δύτης αναπνέει με κανονικό ρυθμό είναι πρακτικά
    αδύνατη, Πνευμονικά Βαρότραυμα ανόδου (Συνδρομα πνευμονικής υπερδιάτασης) Χαρακτηρίζεται κάθε νοσηρή κατάσταση
    που προκύπτει από ρίξη ενός σημείου του πνεύμονα κατά την ανάδυση στην περίπτωση που ο δύτης συγκρατεί την αναπνοή
    του. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται μόνο στην αυτόνομη κατάδυση. Λόγος πρόκλησης των συμπτωμάτων είναι η διαφορά
    πίεσης μεταξύ πνεύμονα και εξωτερικού περιβάλλοντος. 0 μηχανισμός του φαινομένου είναι ο ακολούθως:
    ο αυτοδύτης ξεκινά την αναδυσή του έχοντας στους πνεύμονες του μία ποσότητα αέρα την οποία εισέπνευσε από το
    ρυθμιστή του στο Βάθος που βρισκόταν. Αυτό σημαίνει ότι ο αέρας μέσα στους πνεύμονες έχει την πίεση που αντιστοιχεί στο
    Βάθος εκείνο. Κατά την ανάδυση ο θώρακας του αυτοδύτη δέχεται όλο και μικρότερη εξωτερική πίεση που μεταδίδεται δια
    του θώρακα στον ενδοπνευμονικό αέρα. Λόγω της εφαρμογής του νόμου του Βο
yΙε που συμβαίνει στην περίπτωση αυτή, ο
    όγκος του πνεύμονα αυξάνεται κατά την ανάδυση εφόσον ο αυτοδύτης εμποδίσει την διαφυγή του αέρα προς το εξωτερικό
    περιβάλλον συγκρατώντας την αναπνοή του, οι πνεύμονες του θα διαταθούν και κάποια στιγμή θα διαρραγούν. Εδώ πρέπει
    να σημειωθεί ότι το περιθώριο διάτασης του πνεύμονα είναι πολύ μικρό.