Επικοινωνία.    Πληροφορίες.

          Αρχική.  forum.  Chat.  Καταστήματα.  Αγγελίες.  Ιστοσελίδες.  Περιοδικά.

   Outfitters Amphibious.
   Helly Hansen.
   Technisub.
   Sporasub.
   Scubapro.
   Beuchat.
   Suunto.
   Mares.
   Picasso.
   Cressi-sub.
   Sea&Sea.
   Intova.


   Βιβλία scuba diving.
  
Aquapress.co.uk
   Aquaquest.com
   Bestpub.com
   Divenow.nl
   Hammerheadpress.com
   Oceans.com.au
   Scubadivingbooks.co.uk
   Scubatravel.co.uk
   Seahorses.com 

        Πληροφορίες.
   
Τηλ. κατάλογος ΟΤΕ.
   Χρυσός οδηγός.
   Χάρτης Αθήνας.
   Ταχυδρ. κώδικες.
   Κ.Ε.Π. Αθήνας.
   Αστικές συγκ.Αθήνας.
   Ατμοσφ. ρύπανση.
   Αεροπ.εισιτήρια.
   Δρομολ. πλοίων.
   Τουρ.οδηγός Ελλάδας.
   Γιατροί του κόσμου.
   Το χαμόγελο του παιδιού.
   Πρώτες βοήθειες.
   Υγεία.

  Υπουργείο Εμπ.Ναυτιλίας.
 
Υδρογ.Υπ. Πολ. Ναυτικού.
 
Ελλ. Κέντρο Θαλ.Ερευνών.

 
 

   
     
Προβλήματα των καταδύσεων

  Η αυτόνομη κατάδυση είναι μια ευχάριστη εμπειρία στο μαγευτικό κόσμο του βυθού. 0 εξοπλισμός του αυτοδύτη έχει
  φτάσει   σε ένα επίπεδο που εκμηδενίζει τους κινδύνους που μπορούν να προέλθουν από την κακή λειτουργία του.

  Oστόσο ο δύτης έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που δημιουργεί η αυξημένη πίεση στον ανθρώπινο οργανισμό.
  Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις καταδύσεις είναι η άγνοια  η ημιμάθεια. Για το λόγο αυτό
  δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκληρωμένη γνώση του αντικειμένου. Μόνο έτσι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε
  οποιοδήποτε πρόβλημα και να απολαύσουμε την κατάδυση μας.

  Οι επιδράσεις της πίεσης μπορεί να είναι άμεσες ή έμεσες. Οι άμεσες επιδράσεις οφείλονται στις διαφορές πιέσεων που
  δημιουργούνται κατά την κατάδυση ή την ανάδυση, μεταξύ διαφόρων κοιλοτήτων του οργανισμού και του εξωτερικού
  περιβάλλοντος.

  Οι βλάβες που προκαλούνται ονομάζονται βαροτραύματα. Οι έμμεσες επιδράσεις οφείλονται στην διάλυση αερίων που
  αποτελούν το αναπνευστικό μίγμα μέσα στο αίμα και είναι οι εξής: νόσος εξ' αποσυμπιέσεις (νόσος των δυτών), νάρκωση
  αζώτου, δηλητηρίαση από διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα τοξικά αέρια.